KRÓTKA HISTORIA FIRMY „MARTEL”

Firma „MARTEL” jest firmą rodzinną, która prowadzona była od samego początku przez osoby powiązane rodzinnie. Założycielem firmy w 1994 roku był Adam Fabisiak. Początkowa nazwa firmy to Przedsiębiorstwo „ELFAB” zajmujące się w głównej mierze budową sieci telekomunikacyjnych. Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia Adama Fabisiaka w 1998 roku firma przejęta została przez jego żonę, Aleksandrę Fabisiak. Zmianie uległa też dotychczasowa nazwa firmy na Zakład Usługowy MARTEL.  Następnie właścicielem firmy była Justyna Fabisiak, a od 2012 roku Firma Zakład Usługowy MARTEL jest spółką cywilną której w początkowej fazie właścicielami byli Justyna Fabisiak i Marek Fabisiak, a w chwili obecnej Marek Fabisiak z synami Patrykiem i Pawłem Fabisiak. W dniu 01.01.2022 roku w celu jeszcze lepszego usprawnienia działania Firmy i powiększenia zakresu realizowanych robót utworzony został Zakład Usługowy MARTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod zarządem – Marek Fabisiak – Prezes Zarządu, Patryk Fabisiak – Prokurent i Paweł Fabisiak – Prokurent.

Firma na początku swojej działalności zajmowała się budową sieci telekomunikacyjnych, przyłączy teletechnicznych oraz sieciami światłowodowymi. W trakcje rozwoju główny nacisk położony był na ciągłe doposażanie się w nowe maszyny i sprzęt, poszerzanie ilości osób zatrudnionych i ich kwalifikacji. Od 2010 roku Zakład Usługowy MARTEL rozszerzył swoją działalność o wykonywanie prac związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych, kanalizacji deszczowych, wykonywaniem przykanalików i przyłączy wodociągowych, a w dalszej części o wykonywanie przewiertów sterowanych i przecisków prostolinijnych. Głównym celem postawionym przez właścicieli Firmy jest ciągły jej rozwój, a co za tym idzie, dążenie do podnoszenia kwalifikacji ich pracowników, korzystania z najnowocześniejszych maszyn i urządzeń, właściwe sprawowanie nadzoru na prowadzonymi budowami.

Naszym głównym celem jest rozwój i podnoszenie kwalifikacji

Korzystamy z najnowocześniejszych maszyn i urządzeń, posiadamy wykwalifikowaną kadrę dzięki czemu możemy zagwarantować właściwe wykonanie wszelkich powierzonym nam prac.

Wieloletnia praktyka z wykonywaniem robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i teletechnicznych, wykonywaniem przecisków prostolinijnych i przewiertów sterowanych stawia nas jako godnego zaufania Przedsiębiorcę. Wszystkie te prace wykonywane są metodami i sprzętem nie odbiegającym od poziomu europejskiego. Doskonałe zachodnie maszyny i urządzenia o dużej wydajności i precyzji obsługiwane są i nadzorowane przez wysokiej klasy, dobrze przeszkolonych i wykwalifikowanych fachowców.

Współpraca z Naszą Firmą i zaufanie jej przy wykonywaniu zleconych robót zdecydowanie ułatwi Państwu życie, a posiadane przez nas kwalifikacje przyczynią się do bezstresowego powierzania inwestycji.